Domovi za ostarele

Kamere se postavijo na različna mesta v objektu. To omogoča spremljanje starejših občanov ter njihovih obiskovalcev. Na recepciji receptor vidi dogajanje v živo. Delovanje celotnega varnostnega sistema se lahko nadzira na daljavo preko interneta, če se sistem priklopi na VNC center, ki ima licenco.

Kamere se postavijo na sledeča mesta:

  • vse glavne in stranske vhode objekta;
  • okoli objekta;
  • zapornica;
  • parkirišča;
  • dovozna steza za kuhinjo;
  • skladišče;
  • notranji skupni hodniki;
  • drugi prostori po dogovoru.