Garaže

Kamere se postavijo tako, da varujejo gibanje avtomobila po predvideni poti do parkirnih mest v objektu.

Možnost pa je tudi postavitve kamere na posamezna parkirna mesta, kar omogoča direkten video nadzor nad lastnim vozilom.