Poslovni objekti

Kamere se postavijo na različna  mesta v poslovnih prostorih, katere varujejo skupne prostore ter vhode različnih trgovin, pisarn in drugih poslovnih prostorov. Delovanje celotnega varnostnega sistema se lahko nadzira na daljavo preko interneta, če se sistem priklopi na VNC center, ki ima licenco.

Kamere se postavijo tako, da varujejo:

  • glavne in stranske vhode poslovnega objekta;
  • vse skupne prehode, ki so povezani z določenimi poslovnimi prostori v celotnem objektu;
  • pomožne objekte;
  • parkirišča in dostopne zapornice;
  • skladišča;
  • vsaka posamezna enota, ki želi dodatno varovanje s kamerami;
  • ter druge prostore po dogovoru.