Stanovanjski objekti

Kamere se postavijo na različna mesta v skupnih prostorih več stanovanjskega bloka. Takšno varovanje predstavlja stanovalcem dober občutek varnosti in dejansko zaščito njihovih osebnih predmetov.

Kamere se postavijo tako, da varujejo:

  • glavni vhod;
  • stranski vhod;
  • vežo pred dvigali;
  • vhod v kletne prostore;
  • vežo pred poštnimi nabiralniki;
  • kolesarnico;
  • smetnjake;
  • in druge prostore po dogovoru;