Trgovine

Kamere se postavijo na različna  mesta v trgovini. Delovanje celotnega varnostnega sistema se lahko nadzira tudi na daljavo preko interneta, če se sistem priklopi na VNC center, ki ima licenco.

Kamere se postavijo tako, da varujejo:

  • vse glavne in stranske vhode objekta;
  • skladišča;
  • izložbe;
  • prodajni prostor v trgovini;
  • zunanje parkirišče;
  • in druge prostore po dogovoru.