Video nadzorni sistemi

Osnovna konfiguracija video nadzornega sistema je centralna enota in kamere. V centralni enoti je vgrajeno primerno napajanje, elektronika za krmiljenje kamer in snemalna naprava. Kamere se postavijo različno po objektu saj ima vsak objekt svoje karakteristike. Poleg kamer se velikokrat namestijo tudi IR senzorji, ki omogočajo kakovostnejše aktiviranja kamer pri snemanju dogodkov.

V praksi se za vsak objekt izdela projekt v katerem se definirajo vsi parametri video nadzornega sistema.

Za opravljanje dejavnosti tehničnega varovanja večstanovanjskih objektov imamo licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, ki je izdana s strani Ministrstva za notranje zadeve.

Objekti, kjer izvajamo tehnično varovanje so: