Vrtci in šole

Vrtci in Šole so stavbe s statusom javnega zavoda. Varovanje in nadzor vrtca ali šole mora biti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Zato smo se obrnili na informacijsko pooblaščenko in pridobili pozitivno mnenje za izvajanje takšnega video nadzora v javnih zavodih.

Video nadzor se izvaja tako, da zagotavljaja varnost ljudi in premoženja. Kamere se postavijo na predvidena mesta, kjer se lahko izvaja video nadzor dostopa, vstopa in izstopa v službene oz. poslovne prostore uslužbencev. Da je varnost otrok bolje zagotovljena, se postavijo kamere na mesta prihodov in odhodov otrok, kjer jih peljejo starši po predvideni poti do vrtca ali šole.
 
O izvajanju video nadzora se na vidno mesto objavi obvestilo.